ID bài viết : 00100089 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Không thể thiết lập kết nối Wi-Fi với máy ảnh bằng điều khiển từ xa RM-LVR1

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu không có thẻ nhớ hoặc nếu thẻ nhớ không được lắp đúng vào máy ảnh, điều khiển từ xa sẽ không thể thiết lập kết nối không dây. Thẻ nhớ đã được lắp đúng vào máy ảnh sẽ giải quyết vấn đề này.

QUAN TRỌNG:

  • Tùy thuộc vào dòng máy, các chức năng được hỗ trợ từ xa có thể được hạn chế.
  • Hãy chắc chắn rằng máy ảnh có phiên bản firmware mới nhất được cài đặt khi kết nối điều khiển từ xa Wi-Fi®.
  • Đối với dòng máy sử dụng ứng dụng PlayMemories Camera"Smart Remote", hãy nâng cấp lên Ver.2.00 hoặc mới hơn.