ID bài viết : 00094463 / Sửa lần cuối : 07/10/2014

Làm thế nào để hiển thị hình ảnh từ máy tính tới TV bằng cách sử dụng tính năng phản chiếu màn hình.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hiển thị màn hình máy tính tới TV có thể được thực hiện thông qua tính năng phản chiếu màn hình .
QUAN TRỌNG:

 • Tính năng này sẽ làm việc trên các máy tính Windows 8.1 phiên bản cài đặt.
 • Hãy chắc chắn rằng máy tính hỗ trợ tính năng Miracast.

Thực hiện theo các bước dưới đây để hiển thị màn hình máy tính của bạn tới TV:

Trên TV Sony

 1. Sử dụng remote điều khiển được cung cấp, nhấn nút INPUT.
 2. Nhấn nút mũi tên lên hoặc xuống để chọn Screen mirroring(phản chiếu màn hình).

  LƯU Ý: Hãy chắc chắn rằng tùy chọn Built-in Wi-Fi trên TV được thiết lập là On.

Trên máy tính:

 1. Trên máy tính tương thích, thiết lập Wi-Fi sang On.
  Windows 8.1 Network On
  LƯU Ý:  Không cần thiết phải kết nối máy tính vào mạng.
 2. Nhấn phím Windows logoC cùng một lúc.
 3. Chọn Devices charm.

  Devices charm
 4. Chọn Project.

  Project option
 5. Chọn Add a display

  Add a Display
 6. Chọn Add a Device.
  Add a Device
 7. Chọn số dòng máy của TV.

  LƯU Ý: Các máy tính sẽ hiển thị thông báo để nhập mã WPS PIN.
 8. Nhập mã WPS PIN được hiển thị trên màn hình TV.
 9. Chọn Next để hiển thị màn hình máy tính lên TV.