ID bài viết : 00161361 / Sửa lần cuối : 18/11/2016

Hiển thị thông báo: TẮT NGUỒN VÀ MỞ LẠI (TURN THE POWER OFF AND ON AGAIN)

Hiển thị thông báo: TẮT NGUỒN VÀ MỞ LẠI (TURN THE POWER OFF AND ON AGAIN)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thông báo TẮT NGUỒN VÀ MỞ LẠI hiển thị khi máy ảnh Cyber-shot gặp sự cố như trường hợp ống kính bị tác động lực hoặc vật lạ bị kẹt trong bộ phận ống kính 

Trong trường hợp này, tắt máy ảnh và sau đó mở lại

Nếu các bước trên không khắc phục được hiện tượng này, sản phẩm có thể cần được Bảo hành.