ID bài viết : 00140147 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thông tin về TV độ nét cao (High-Definition Television - HDTV) và chất lượng hình ảnh.

Thông tin về TV độ nét cao (High-Definition Television - HDTV) và chất lượng hình ảnh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi một video chất lượng tiêu chuẩn (SD quality) đang được nâng cấp  phát lại, chất lượng xem sẽ xấu, ngay cả trên TV độ nét cao. Một đoạn video có chất lượng HD phải được phát lại ở chuẩn chất lượng cao trên TV độ nét cao. Một đoạn video với chất lượng tiêu chuẩn (SD) không thể được chuyển sang chất lượng cao (HD) hoặc hiển thị ở độ phân giải SD mà không bị kéo dài. Tuy nhiên, bằng cách điều chỉnh Độ sắc nét Chế độ hình ảnh của TV, chất lượng có thể được cải thiện. Để biết thông tin cụ thể về các tùy chọn Điều chỉnh độ sắc nét hoặc Chế độ lựa chọn hình ảnh, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm .

Khi xem một video mà không phải là chất lượng HD thông qua một TV HD:
Image
Khi một DVD (720 x 480) hoặc video khác với chất lượng SD được xem trên TV HD(1920 x 1080p), nâng cấp các video sang các độ phân giải tương tự 1920 x 1080 sẽ gây ra chất lượng hình ảnh xấu.

Khi xem chương trình truyền hình:
Ngay cả khi một chương trình truyền hình được phát sóng ở chất lượng HD, việc truyền tải có thể đã được nâng cấp từ chất lượng SD (ví dụ như 720 x 480) lên chất lượng HD (1920x1080), làm cho chất lượng hình ảnh có vẻ xấu.


Khi xem một video từ một thiết bị bên ngoài:
Khi sử dụng một hộp set-top box, thiết bị ghi hình, hoặc các thiết bị bên ngoài khác mà không được hỗ trợ chất lượng HD, video được hiển thị chất lượng SD. Ngay cả khi các thiết bị bên ngoài hỗ trợ chất lượng HD nhưng điện thoại được kết nối với TV bằng một phương pháp analog, video sẽ không được hiển thị chất lượng HD.