ID bài viết : 00151558 / Sửa lần cuối : 15/06/2016

Hướng dẫn chèn ngày tháng trên ảnh bằng phần mềm PlayMemories Home.

Hướng dẫn chèn ngày tháng trên ảnh bằng phần mềm PlayMemories Home.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện theo các bước sau đây để chèn ngày tháng trên ảnh chụp bằng Play Memories Home:

 1. Từ màn hình PlayMemories Home, trong tùy chọn Tools nhấp vào Edit/Convert Photos.

  Image

 2. Nhấp vào Adjust Photos.

  Image

 3. Kéo và thả ảnh vào góc phải và nhấp Next.

  Image

 4. Chọn Insert Date.

  Image

 5. Chỉ định Format, ColorPosition cho ngày và nhấn OK.

  Image

 6. Nhấp Save để ghi đè lên các tập tin ban đầu, Save As để lưu thành tập tin mới.

  Image

  LƯU Ý: Để quay trở lại màn hình chính, nhấp vào mũi tên bên trái trên góc trái phía trên màn hình.

Để biết thêm thông tin và giúp đỡ cách sử dụng phần mềm PlayMemories Home, hãy truy cập PlayMemories Home Support.