ID bài viết : 00137807 / Sửa lần cuối : 25/08/2016

Hướng dẫn thiết lập TV để xem 3D.

Hướng dẫn thiết lập TV để xem 3D.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Giải pháp này được thiết kế để hỗ trợ các thiết lập của TV 3D Sony khi sử dụng thiết bị nguồn 3D. Mặc dù TV 3D Sony sẽ hoạt động với thiết bị 3D được sản xuất bởi nhà sản xuất khác, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các hướng dẫn hoạt động của thiết bị nguồn 3D với bất kỳ thắc mắc cụ thể về dòng máy.

LƯU Ý: Không phải tất cả TV đều được cung cấp tính năng 3D bà thiết lập dành cho TV 3D sẽ khác nhau tùy theo loại công nghệ 3D mà TV đang sử dụng. Để xem TV của bạn có khả năng 3D và công nghệ 3D mà TV đang sử dụng, kiểm tra thông số kỹ thuật và sách hướng dẫn đi kèm theo TV.

Chọn đường dẫn dưới đây để thiết lập TV 3D của bạn.

Thông tin bổ sung liên quan  vị trí xem khuyến cáo hoặc vị trí để xem nội dung 3D hiện có.