ID bài viết : 00064809 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Hình ảnh JPEG trông khác so với hình ảnh trong các định dạng file RAW khi xem bằng phần mềm chỉnh sửa RAW

Hình ảnh JPEG trông khác so với hình ảnh trong các định dạng file RAW khi xem bằng phần mềm chỉnh sửa RAW.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hình ảnh có thể không giống nhau tùy thuộc vào sự khác biệt giữa các thuật toán xử lý được sử dụng trong máy ảnh và các phiên bản khác nhau của phần mềm chỉnh sửa RAW. Mỗi phần mềm chỉnh sửa hình ảnh RAW xử lý hơi khác nhau mà có thể ảnh hưởng đến độ sắc nét và màu sắc, bao gồm hiệu ứng Dynamic Range Optimizer (DRO).

Từ một tập tin RAW về cơ bản là một hình ảnh chưa phát triển, bạn có thể sử dụng các phần mềm chỉnh sửa RAW để điều chỉnh hình ảnh khác nhau mà không làm giảm hình ảnh và sau đó lưu các tập tin vào một định dạng có thể sử dụng nhiều hơn, như JPEG.

NOTE: Pictures recorded in the RAW file format can be adjusted using the various manual controls available in the Image Data Converter software. Further information about using Image Data Converter, is available in the Help section of the software.
LƯU Ý: Hình ảnh được ghi lại trong các tập tin định dạng RAW có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng điều khiển bằng tay khác nhau có sẵn trong phần mềm Image Data Converter. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Image Data Converter, vui lòng xem mục Help trong phần mềm.