Hình ảnh của Chân máy
Thông số kỹ thuật
  • Đế máy ảnh dễ dàng lắp vào/lấy ra

  • Kích thước: chiều cao tối đa khoảng 1.441 mm

  • Kích thước: chiều cao tối thiểu khoảng 548 mm

  • Trọng lượng: khoảng 1.200 g

  • Tải trọng tối đa: 3 Kg

  • Chức năng xoay 3 chiều

  • Màu đen