Kết nối cộng đồng

Sony chấp hành quy định của chính phủ Việt Nam về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện tử
( Theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT, ngày 10/08/2011 và Quyết định số 4693/QĐ-BCT, ngày 16/09/2011)
Năm 2002, Sony đã thiết lập Chương Trình Kiểm Duyệt Chất Lượng Môi Trường Đối Tác Xanh. Chương trình này đưa ra các tiêu chuẩn Đối Tác Xanh của Sony mà các nhà cung cấp phải đáp ứng. Sony chỉ mua linh kiện điện tử từ các nhà cung cấp đã được kiểm duyệt và chứng nhận là Đối Tác Xanh. Các nhà cung cấp này được kiểm duyệt định kỳ để đảm bảo luôn đáp ứng tất cả tiêu chuẩn này. Sony Standard "SS-00.259" là tài liệu chương trình Đối Tác Xanh, trong đó nêu rõ hạn mức của các thành phần hóa chất có trong linh kiện và nguyên vật liệu, và tài liệu này bao gồm tất cả tiêu chuẩn về chất liệu mà chính phủ Việt Nam quy định.

Dưới đây là sơ đồ hệ thống quản lý hóa chất trong sản phẩm của Sony:
Thông tin chi tiết về quản lý hóa chất trong sản phẩm của Sony được đăng tải trên trang này

Xem và tải tài liệu Sony Standard SS-00259 tại đây